Kuka voi hakea tukea


Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä.
Mikäli yrittäjä on lomauttanut työntekijänsä, hän ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, on hän yksinyrittäjä.

Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai yritysmuodosta - eli tuki on mahdollinen yksityisille elinkeinonharjoittajalle, toiminimille, kommandiittiyhtiöille ja osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelance-yrittäjä voi em. yritysmuotojen lisäksi toimia osuuskunnassa tmv.

Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.


Mihin tukea voi hakea

Yksinyrittäjän tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Nämä asiat kirjataan hakemukseen kohtaan 'Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi' (miten yrittäjä aikoo
käyttää saamansa avustuksen).


HUOM! Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.


Milloin ja mihin asti tukea voi hakea

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Millaisia ehtoja hakemiseen on

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että
yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020
kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Tukea ei voida myöntää, jos yrityksellä on ollut taloudellisia vaikeuksia jo ennen pandemian vaikutuksia. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin
laittaa hakemuksen.


Miten tukea haetaan

Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.


Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan ja Kustavin alueen yritykset voivat hakea tukea täältä:


>> HAKULOMAKE

Taivassalon ja Vehmaan kuntien yritykset hakevat tukea suoraan kuntien nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet sähköisesti:

1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus

2. Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

3. Verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Voit tilata todistuksen OmaVerossa (vero.fi/omavero). Todistus toimitetaan välittömästi OmaVeroon, josta voit tulostaa/tallentaa sen itsellesi.


Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.