Vakka Vire - ennakoiva yritysneuvonta Vakka-Suomeen (ÄRM)

Vakka Vire-hankeen ennakoivassa yritysneuvonnassa kasvuhakuiset mikro- ja PK-yritykset ilman toimialarajoitteita saavat systemaattisesti organisoidun kehittämisympäristön ja neuvonnan eri kasvun vaiheisiin ja erilaisiin tuki-instrumentteihin.

Tällä hetkellä seudun yrityksillä, osaajilla ja yritystä suunnittelevilla on kehittämisideoita, kasvuhalua, joiden potentiaali jää hyödyntämättä, koska palvelu- ja tukineuvontaresurssit eivät tällä hetkellä tue kehittämisen ja kasvun eri vaiheissa olevia yrityksiä.

Yritys- ja Talent-hautomo-hankeen käynnistyttyä, on tarkoitus luoda yhteinen konsepti Vakka-Suomeen, joka palvelee niin aloittavaa, idea-asteella olevaa kuin jo toiminnassa olevaa yritystä.

Vakka Vire hankkeessa kartoitetaan ja käynnistetään Invest-In toimintaa alueelle sijoittuvien yritysten palveluiden kehittämiseksi. Tämän toiminnan avulla monipuolistetaan seudun elinkeinoelämää toimialarajoitteista riippumatta.


Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten aktivoiminen
  • Investointien määrän kasvattaminen alueen yrityksissä
  • Uusien yritysten määrän lisääminen
  • Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
  • Työpaikkojen lisääntyminen alueella
  • Yritysneuvonnan tiedon jakamisen modernisointi uusimman teknologian avulla Tavoitteisiin pääsemiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja ennakoivan yritysneuvonnan prosessi.Hankeaika: 1.8.2024 – 31.7.2026


Rahoittajat: Varsinais-Suomen liitto, AKKE (ÄRM) 80 % omarahoitusosuus 20% Vakka-Suomen kunnat

Vakka-Suomen kuntien vaakunat