Yhteispelillä Vakka-Suomen matkailuun


VETOVOIMAINEN VAKKA-SUOMI

Hankkeen tähtäimenä on vetovoimainen, uniikki ja
yhtenäisempi Vakka-Suomen matkailualue. Tavoitteena on hyödyntää alueen vahvuuksia jossa alan yritykset toimivat yhdessä, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti yli kuntarajojen.

MATKAILU KÄRKIALANA

Matkailu nähdään tämän hetken yhtenä kehitettävänä
kärkialana luottamuselimissä. Uudenkaupungin ja Laitilan yhteinen hanke Yhteispelillä Vakka-Suomen matkailuun panostaa oikeanlaisen yhteistyöverkoston ja -toimintamallin löytymiseen sekä tätä kautta uusien, upeiden matkailukokonaisuuksien tuotteistamiseen niin kotimaan matkailijoille kuin kansainvälisille markkinoille.

YHDESSÄ ENEMMÄN

Yhdessä tekeminen on kantava teema lähes kaikissa matkailuun liittyvissä strategioissa. Pienillä matkailutoimijoilla yhteistyöverkoston rakentaminen tai yritystoiminnan kehittäminen jää monesti kiireessä tekemättä ja tätä kautta paljon potentiaalia käyttämättä.

Hankkeen avulla autetaan ja tuetaan yrityksiä löytämään kumppanuuksia joiden kanssa toimiminen edistää yrityksien toimintaa, hyvinvointia, ja näin ollen koko alueen matkailua ja elinkeinotoimintaa.

Projektipäällikkö: Jaana Malmberg,
jaana.malmberg@ukipolis.fi, puh. 044 773 2210

Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.5.2024


Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, kuntaosuudesta vastaavat Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungit.