<span class="redactor-invisible-space"></span>Starttiraha – Aloittavan yrittäjän toimeentulon tukemiseen

Starttiraha – Aloittavan yrittäjän toimeentulon tukemiseen

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle suunnattu harkinnanvarainen tuki. Sen tarkoitus on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa, kun yrityksestä saatava tulo on vielä vähäistä. Starttiraha kannustaa jatkamaan yrittäjänä.

Starttirahan voi saada enintään 12 kuukauden ajalle ja tukea haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Tuki on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttiraha haetaan kahdessa vaiheessa. Ennen päätoimisen yritystoiminnan aloittamista haetaan päätös starttirahasta. Yritystoiminnan alettua starttirahan maksatusta haetaan kuukausittain jälkikäteen erillisellä maksatushakemuksella.

Starttirahan Keskeiset Piirteet

 • Kesto ja määrä: Starttirahaa voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajalle, ja se haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Rahasumma vastaa peruspäivärahaa, jota maksetaan viitenä päivänä viikossa.
 • Haku: Hakuprosessi on kaksivaiheinen:
  • Ennen yritystoiminnan aloittamista
  • Starttirahapäätös on haettava ennen kuin päätoiminen yritystoiminta alkaa.
  • Jälkikäteen kuukausittain: Kun yritystoiminta on alkanut, starttirahan maksatusta haetaan kuukausittain maksatushakemuksella.
 • Myöntäjä ja maksaja: Starttirahan myöntää TE-toimisto tai kunnan työllisyyspalvelu, ja sen maksaa KEHA-keskus.

Starttirahan Saamisen Edellytykset

Voit saada starttirahaa jos:

 • Siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi.
 • Asut Suomessa ja perustat yrityksen Suomeen.
 • Sinulla on valmiudet yritystoimintaan.
 • Yritykselläsi on mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan.
 • Tuelle on todellinen tarve.

Hakuprosessi

Aloita ajoissa: Hakuprosessi on aloitettava ennen päätoimisen yritystoiminnan käynnistämistä.

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitset liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuuslaskelman.

Palvelemme starttirahahakemuksen laatimisessa seuraavien kuntien alueella; Uusikaupunki, Laitila, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa.