Ilmasto-ohjelmat Uuteenkaupunkiin ja Laitilaan -hanke

Uusikaupunki ja Laitila ovat HINKU-kuntia (Uusikaupunki 2009, Laitila 2013 alkaen) ja niitä yhdistää yhteinen päästötavoite vuoteen 2030 mennessä (jäsenten tavoitteena 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta). Hinku-toimia on toteutettu ja lupaavia tuloksia on päästövähennyksissä saavutettu. Molemmat kaupungit ovat solmineet KETS-sopimukset.

Kummallakaan kaupungilla ei ole vielä ilmasto-ohjelmaa. Ilmasto-ohjelmien suunnittelulle yhteistyössä HINKU-tavoite ja kestävän kehityksen yhteishanke Ekotekoagenttitoiminta Uuteenkaupunkiin ja Laitilaan on luonut hyvän pohjan. Ekoagenttitoiminnalla (hanke käynnissä 04/24 asti) on käynnistetty kaupunkien yhteistä kestävän kehityksen työtä. Kaupungit tarvitsevat vertaisoppimista toisilta, yhteistyötä, koordinointia ja viestinnän tehostamista. Näillä toimilla edistetään ja vauhditetaan muutosta yhteiskehittämisen suuntaan ilmastoasioissa.

Tämän projektin avulla kaupungit käynnistävät yhteistyössä ilmasto-ohjelmien suunnittelun.

Kohderyhmänä ovat kaupunkien eri toimialat, kuntapäättäjät, yritykset, oppilaitokset sekä muut sidosryhmät ja kuntalaiset.

Suunnittelutyö koostuu seuraavista:

  • Varsinais-Suomen uuden ilmastotiekartan hyödyntäminen
  • työpajafasilitaattori (esim. seudullinen Valonia) sekä suunnitelman rungon koostaja
  • työpajat
  • sidosryhmä: kyselyt asukkaille sekä tulosten analysointi ja niistä viestittäminen
  • yrityskontaktoinnit ja -haastattelut
  • ilmastotyön verkostojen hyödyntäminen.

Mittariston suunnittelu
Selvitys päästöjen mittaustavoista sekä olevassa olevista mittaristojärjestelmistä ja tulosten esille tuonnista.

Ilmastoviestintä
Tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti monikanavaisesti. Ilmastovahti-web-sivusto upotettuna kaupunkien web-sivuille.
Molempien kuntien ilmastosuunnitelmien graafiset ilmeet, taitto ja painatus.
Jakelukanavat esim. web-jakelut.

Ilmasto-ohjelman toteutuksen suunnittelu (ei sisällä toimenpiteiden toteutuksia)
Suunnitellaan ilmasto-ohjelman toteutuksen askeleet käytännössä. Tähän liittyvä asia on esim. arvioida ja mahdollisesti valmistella käytäntöä yhteisen lmastokoordinaattorin saamiseksi kaupungeille sekä ilmasto-ohjelmaa vauhdittavan ekoagentti-toiminnan ja -toimijoiden toteutukset kaupungeissa.

Hankeaika: 1.4.2024 - 30.4.2025

Projektipäällikkönä Jaana Suksi,
jaana.suksi@ukipolis.fi, puh. 044 773 2214