Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapal-velujen kehittäminen

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden
kehittämishanke Varsinais-Suomessa tarjoaa monikielistä ohjausta ja neuvontaa
matalalla kynnyksellä. Palvelupisteet sijaitsevat Turussa, Raisiossa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämistä Varsinais-Suomessa vuodesta 2020 alkaen.

Monikielisestä ohjaus- ja neuvontapalvelusta saat apua muun muassa työelämään, asumiseen, koulutukseen sekä asiakirjojen ja lomakkeiden täyttämiseen liittyvissä asioissa.

Vakka-Suomeen muuttaa yhä enemmän maahanmuuttotaustaisia työntekijöitä perheineen. Heidän tukemisekseen on käynnissä hankerahoin
toteutettuja toimenpiteitä, joiden jatkuvuus tulisi turvata.

Hankkeella turvataan Vakka-Suomen alueen maahanmuuttotaustaisen väestön mahdollisuudet saada neuvontaa ja ohjausta asuinpaikkansa läheltä, mikä tukee heidän integroitumistaan yhteisöön ja
juurtumista alueelle. Hanketyöntekijät tunnistavat eri kohderyhmien tarpeita ja välittävät tästä tietoa.

Vakiinnuttamalla ja juurruttamalla ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuus Vakka-Suomeen sekä näin lisäämällä seudullista viihtyvyyttä, ennaltaehkäistään maahanmuuttajien muuttoa suuriin kaupunkeihin.

Hankkeen tavoitteena on:
  • Vakiinnuttaa alueellinen verkostoyhteistyö, jolla voidaan tavoittaa alueella jo asuva ja sinne uutena muuttava vieraskielinen väestö.
  • Juurruttaa palvelu oikea-aikaiseksi ja tehokkaaksi palvellen asiakkaita. Palvelussa ohjataan ja neuvotaan yhteistyössä viranomaispalveluiden ja muiden toimijoiden kesken sekä kunnallisesti että alueellisesti.
  • Vakiinnuttaa ohjaus ja neuvonta laaja-alaisesti osaksi alueen yritysten ja muiden työmarkkinoiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Palvelua tarjotaan henkilökohtaisesti, puhelimitse ja
verkkopalveluiden kautta.

Ajanvaraukseen tulee varata aika etukäteen

puhelimitse +358447732211 tai sähköpostitse ilkka.vuonola@ukipolis.fi