Vakka-Suomen Yritys- ja Talenthautomo (ÄRM)


Hankkeen tavoitteet: Talenthautomotoiminnan tavoitteena on aktivoida ihmisiä ja löytää heidän erityisosaamisestaan mahdollisuuksia liiketoiminnan käynnistämiseen tai osaamisentarjoamiseen yrityksille. Yrityshautomotoiminnan tavoitteena on aktivoida innovatiivisten uusien yritysten syntymistä ja antaa yrityksille hyvä toimintaympäristö ja asiantunteva tuki yritysten jatko kehittämisessä.

Talenthautomossa yksilön osaamisen, olemassa olevien kontaktien ja yksilön potentiaalinkehittäminen johtaa yritysyhteistyöhön tai mahdollisen palvelun luomiseen ja yritystoimintaan.- Maahanmuutto- tai pakolaistaustaisten henkilöiden kieli- ja kontaktimahdollisuudetkotimaihinsa luovat uusia mahdollisuuksia Vakka-Suomen alueen yritystenkansainvälistymiseen. Tämä on suuri mahdollisuus, joka on vielä hyödyntämättä.-

Talenthautomo mahdollistaa henkilöiden ankkuroitumisen seudulle ja asuinkuntaan, henkilökohtaisten taitojen, intohimojen ja ideoiden paremman suunnittelun ja toteuttamisen, yrittäjyys- ja työllistymismahdollisuuksien paranemisen, työllisyydenparanemisen (pois työttömyydestä, uuden yrityksen luoma työpaikkatarjonta).

Talenthautomo edistää kokeilukulttuuria, estää syrjäytymistä, tarjoaa kohtaamispaikan ja sosiaalisia kontakteja sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa.- Yrityshautomotoimilla saadaan monipuolistettua elinkeinorakennetta- Yrityshautomossa luodaan mahdollisuus alkavien yritysten verkostoitumiseen-

Yrityshautomossa luodaan mahdollisuus useamman henkilön yhteisen yrityksenperustamiselle ja näin monipuolistaa rahoitus- ja tukimahdollisuuksia- Yrityshautomossa voidaan edistää ideoita, joilla ei ole vielä omistajaa (ideapankki)- Yrityshautomo mahdollistaa kansainvälisten yritysten syntymisen- Yrityshautomossa syntynyt yritys työllistää todennäköisemmin tulevaisuudessa.

Hanketta tukevat asiantuntemuksellaan Uusyrityskeskus, Ukipolis hankkeineen, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, yrityskummit, kuntien elinkeinotoimistot sekä alueella toimivat ammatilliset oppilaitokset.

Yritys- ja Talenthautomot tekevät tiivistä yhteistyötä ÄRM-rahoituksella käynnistyvän Vakka Vire ennakoivan yritysneuvontahankkeen ja Uusi Ura Vakka-Suomessa hankkeen kanssa. Vakka-Suomessa toimivilla ammatillisilla oppilaitoksilla (Winnova, Novida) tulee olemaan rooli hautomotoiminnassa esim. ammatillisista oppilaitoksista tai kotouttamiskoulutuksestavalmistuvien henkilöiden uranvalinnassa.


Hankkeen toteutus: 1.8.2024 – 31.7.2026, optio 2 lisävuodelle
Rahoittajat: Varsinais-Suomen liitto, AKKE (ÄRM) 80 % omarahoitusosuus 20% Vakka-Suomen kunnat