ÄRM Koordinaatiohanke

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on varmistaa Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Erityispainopisteenä ovat vuosien 2024 ja 2025 aikana käynnistyvien ÄRM- ja muiden hankkeiden sekä käynnissä olevien hankkeiden tehokas hyödyntäminen. Tämän toimenpiteen avulla seurataan ÄRM-hankkeiden tavoitteita, toimenpiteitä ja saavutettavia tuloksia.

Projektipäällikkö:
Katariina Torvinen, 040 513 6892, katariina.torvinen@ukipolis.fi

Toteutusaika: 1.12.2023 - 31.12.2025

Rahoittajat: Varsinais-Suomen liitto (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - AKKE), kuntaosuudesta vastaavat alueen kunnat.