Hankkeet 2014-2020

Ukipolis Oy toteuttaa erilaisia, eri rahoituslähteistä tuettuja ja eri kohderyhmille suunnattuja projekteja ja hankkeita, joilla kaikilla on yhteinen päämäärä; parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Rahoitus kullekin hankkeelle haetaan aina erikseen ja hankkeita rahoittavat Vakka-Suomen alueen kuntien ja hankkeessa mukana olevien yritysten omarahoitusosuuden lisäksi EU:n rakennerahastot, EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto.