Hankkeet 2014-2020 (>2022)

Ukipolis Oy toteuttaa erilaisia, eri rahoituslähteistä tuettuja ja eri kohderyhmille suunnattuja projekteja ja hankkeita, joilla kaikilla on yhteinen päämäärä; parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Rahoitus kullekin hankkeelle haetaan aina erikseen ja hankkeita rahoittavat Vakka-Suomen alueen kuntien ja hankkeessa mukana olevien yritysten omarahoitusosuuden lisäksi EU:n rakennerahastot, EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto.

EU:n rahoituskausi 2014 - 2020 on jatkoajalla ja hankkeita toteutetaan aina 2022 vuoden loppuun saakka.

Tällä hetkellä organisaatiossamme on käynnissä seuraavat hankkeet:

Asukasluotsaus
Co-Working -työtila
Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2021-2022
Kalankasvatuksen sivutuotejalosteiden tuotekehitys
Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueilla
Kartoitushanke Biokaasuvoimalaitoksen mahdollisuuksista
KulTa - Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä
Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen
Mobiililuotsi
PELME - matkailun ja palveluiden kehittäminen
RaKsalla
Ruokakulttuurin pitovoima
Syötävän hyvää
TuKeVa - tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa

Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksi - kartoitus toimien aloittamiseksi