Hankkeet

Ukipolis Oy toteuttaa erilaisia, eri rahoituslähteistä tuettuja ja eri kohderyhmille suunnattuja projekteja ja hankkeita, joilla kaikilla on yhteinen päämäärä; parantaa ja monipuolistaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Rahoitus kullekin hankkeelle haetaan aina erikseen ja hankkeita rahoittavat Vakka-Suomen alueen kuntien ja hankkeessa mukana olevien yritysten omarahoitusosuuden lisäksi EU:n rakennerahastot, EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto sekä valtion ja ministeriöiden tukirahoitukset.

Kausi 2014 - 2020 on jatkoajalla ja hankkeita toteutetaan aina 2024 vuoden loppuun saakka.

Tällä hetkellä organisaatiossamme on käynnissä seuraavat hankkeet:

BikeMenu2

Canemure

Ekotekoagentit Uusikaupunki ja Laitila

Ilmasto-ohjelmat Uuteenkaupunkiin ja Laitilaan

Kartoitushanke Biokaasuvoimalaitoksen mahdollisuuksista

Lakeke - Laitilan keskustan kehittämishanke

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen

Next Level - Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

Syötävän hyvää

TuKeVa - tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa

Uusi ura Vakka-Suomessa

Yhteispelillä Vakka-Suomen matkailuun

ÄRM Koordinaatiohanke