Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksi-kartoitus toimien aloittamiseksi


HANKE ON PÄÄTTYNYT

Kuntien on lähitulevaisuudessa tarjottava yrityksille ja
kuntalaisille hiilineutraali toimintaympäristö ja tuettava siten tavoitteita hiilineutraaliuteen sekä kestävään kehitykseen.

Jotta Uudessakaupungissa ja
Laitilassa saadaan käyntiin C02 vapaita tuotantoalueita, tarvitaan suunnitelmat
ja toimenpiteiden tiekartta siitä, kuinka tavoitteisiin päästään.

Hankkeessa kartoitetaan kaupunkien
yhteistyömahdollisuudet tiekarttojen laatimisissa. Hankkeessa seurataan ja jaetaan tietoa avautuvista rahoitushauista niin yrityksille kuin julkisille
organisaatioille. Tämä palvelee molempia kaupunkeja ja hankkeen kohderyhmiä sekä elinkeinoelämää. Seudulle on tärkeää käynnistää CO2 vapaan
toimintaympäristön edistävä tiekarttalaadintaprosessi yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa.

Toteutusaika: 1.12.2021-31.12.2022

Rahoitus: Varsinais-Suomen liitto 70% ja Uusikaupunki sekä Laitila 30%

Hanketoteuttaja: Ukipolis Oy