Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueella

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Hankkeessa tehdään alustavia selvityksiä Uudenkaupungin merialueiden hyödyntämiselle ja
mahdollisen kalankasvatusluvan hakemiselle.

Hankkeessa tehdään mm. Naturaselvitys.

Projektipäällikkö Katariina Torvinen
040 513 6892
katariina.torvinen@ukipolis.fi

Toteutusaika: 21.6.2021 - 31.8.2022

Rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Suomen toimintaohjelma 2014-2020


Hanketoteuttaja: Ukipolis Oy