TEKNOLOGIAA TEOLLISUUTEEN -yrityskartoitushanke 7.10.2015 - 31.3.2016

Hanke on päättynyt

Yritysten lähtötilanteen kartoittaminen

Teknologiaa teollisuuteen -kartoittamishankkeessa yritysten erikoisosaaminen sekä kehittämispotentiaalin lähtö- ja tahtotilan kartoitetaan. Näistä tiedoista luodun matriisin avulla pystymme suunnittelemaan tulevia kehittämisprojekteja yritysten tarpeisiin. Yritysten lähtötilanteen lisäksi hankkeessa kartoitetaan päähankkijoiden odotukset ja kriteerit alihankkijoista sekä yhteistyökumppaneista. Näin pienet yritykset saavat tiedon mitä heiltä odotetaan, mitä kehittää ja minkälaiselle osaamiselle on tarvetta ja kysyntää.


Seudullamme on pieniä ja keskisuuria teollisuuden yrityksiä, jotka työllistävät merkittävän määrän ihmisiä. Haluamme olla auttamassa ja kehittämässä alueemme teollisuuden yritysten osaamisen tason nostamista, kehittymistä ja verkostoitumista. Hankkeen avulla löydämme kehityshakuiset ja -haluiset yritykset. Pyrimme aktivoidaan heitä kehittämään toimintaansa.


Hankkeen tuloksien avulla pystymme kohdentamaan tietoa yrityksiin, luomaan verkostoja ja synnyttämään yritysryhmähankkeita. Samalla välitämme tietoa eri kehittämispolkujen mahdollisuuksista ja saatavilla olevista yritysten kehittämistuista.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena samanaikaisesti Itäisellä Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Salon seudulla sekä Vakka-Suomessa ja Raumalla.

Hankkeen rahoittajina ovat seutujen Leader -toimijat Ravakka, Ykkösakseli, Silmu ja Keskipiste.

Tulevaisuuden tähtäin

Hankkeemme on tarkoitus toimia tulevien kehittämishankkeiden "täsmä "- tiedon tuottajana. Hanke mahdollistaa alueiden ja yritysten välisen yhteistyön syventymisen ja resurssien, erikoisosaamisen ja tietotaidon viisaan hyödyntämisen. Tahtotilana tulevaisuuteen olisi eri alueiden yhteinen kehittämisprojekti, joka tähtää teollisuutemme yritysten kehittämiseen erilaisin menetelmin.


Uusista materiaaleista, teknologioista ja erilaisista kehittämistyökaluista on seuduillamme korkeaa tietoa ja osaamista. Pääajatuksena on uusien teknologioiden, materiaalitiedon, menetelmien ja kehittämistyökalujen käyttöönoton edistäminen teollisissa yrityksissä ja samalla mahdollistaa uusien ideoiden ja yritysten syntyminen, jotka tarjoavat teknologiapalveluitaan teollisuudelle.

Lisätietoja;

Vakka-Suomi ja Rauma / Katariina Oikarainen, Ukipolis Oy, 040-513 6892

Salon seutu / Jukka Heinonen, Yrityssalo Oy, 044-546 0035

Itäinen Uusimaa / Antti Vaittinen, Posintra Oy, 050-355 1195

Pohjois-Pohjanmaa / Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy, 0400-392 463