Syötävän hyvää -hanke

Still Edible, Waste Food Management Project

Hankkeessa kerätään tietoa alueen kaupoista kertyvistä ja alkutuotannon tuotteiden pakkaamisen
yhteydessä syntyvästä hävikistä. Hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia hävikin uudelleen hyödyntämiseen jalostuksessa. Hankkeen tuloksena syntyy hävikkiraaka-aineista valmistettuja elintarviketuotteita, joiden tuotteistamisessa tuodaan esille erilaisia ruokakulttuureja ja etnisiä makuja.

Hanke tehdään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Projektikoordinaattori: Granger T. Simmons, granger.simmons@ukipolis.fi, puh. 044 773 2202

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.12.2023

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Leader Ravakka, kuntaosuudesta vastaa Uudenkaupungin kaupunki

Syötävän Hyvää etsii osallistujia

Scroll down for ENGLISH!

ETSII OSALLISTUJIA!

Syötävän Hyvää/Still Edible- tuotekehityskilpailu

Oletko intohimoinen ja luova opiskelija, joka on kiinnostunut elintarvike- ja juomateollisuuden tuotekehityksestä? Haluatko vaikuttaa vähentämällä ruokahävikkiä ja tuomalla innovatiivisia ruokatuotteita konseptista kaupan hyllylle? Jos näin on, haluamme SINUT mukaan uuteen jännittävään kilpailuumme!

Kilpailusta:

" Syötävän Hyvää/ Still Edible- Tuotekehityskilpailu" on uraauurtava kilpailu, joka haastaa yliopisto-opiskelijat erilaisista kulttuuritaustoista muuttamaan ruokahävikkiä upeiksi, markkinakelpoisiksi tuotteiksi. Uskomme, että loistavat ideat voivat tulla keneltä tahansa, missä tahansa, ja etsimme seuraavan
sukupolven elintarvikeinnovaattoreita mukaan tälle matkalle. Kilpailu videoidaan tosi-tv-ruokailuohjelman tyyliin, joten kaikkien osallistujien on hyväksyttävä, että heidät nauhoitetaan ja haastatellaan.

Ketä etsimme:

- Yliopisto
korkeakoulu-, ammatti- ja ammattikouluopiskelijat-

Toivotamme tervetulleiksi osallistujia kaikista taustoista, kulttuureista ja elämäntilanteista, jotta voimme esitellä monimuotoisuuden voimaa innovoinnissa.

- Liioittelevat ruokaharrastajat-

Jos sinulla on syvä rakkaus ruokaan, halu vähentää jätettä ja kiinnostus kehittää luovia elintarviketuotteita, haluamme kuulla sinusta.

- Innovaattorit ja yrittäjät-

Oletko joku, joka haaveilee elintarviketuotteen valmistamisestaraaka-aineesta ja konseptista kaupan hyllylle? Oletko innostunut kestävästä ja ympäristöystävällisestä pakkaussuunnittelusta? Pidätkö brändien luomisesta ja siitä, että tuotteilla on oma identiteettinsä? Silloin tämä kilpailu on täydellinen foorumi, jossa voit hioa taitojasi.

- Tiimipelaajat-

Sinun pitäisi olla vahva tiimipelaaja, joka on valmis tekemään yhteistyötä muiden kanssa ja tuomaan oman ainutlaatuisen näkökulmansa pöytään.

- Vaihtelevat taidot-

Etsimme osallistujia, jotka ovat kiinnostuneita markkinoinnista, pakkaamisesta, myynnistä ja elintarviketieteestä ja tuotekehityksestä.

Mitä voit
odottaa:

- Mentorointi-
Opit kokeneilta elintarviketeollisuuden ammattilaisilta, jotka opastavat sinua
eri osa-alueilla, kuten tuotekehityksessä, markkinoinnissa, pakkaamisessa,
hinnoittelussa ja kestävyydessä.

- Jännittävät haasteet-

Testaa luovuutesi ja ongelmanratkaisutaitosi tässä ruokahävikin vähentämishaasteessa, joka kattaa kaikki tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin osa-alueet.

- Palkinnot ja mahdollisuudet-

Voita palkintoja, hanki kokemusta ja näe tuotteesi
mahdollisesti kaupan hyllyillä.

- Elämää muuttava kokemus-

Tässä kilpailussa ei ole kyse vain voittamisesta, vaan myös siitä, että voit vaikuttaa ja jättää positiivisen vaikutuksen maailmaan.

Hakuohjeet:

Jos olet valmis osallistumaan "Syötävän Hyvää/Still Edible, Waste Food kilpailuun," lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen Granger.Simmons@Ukipolis.fi.

- Nimesi

- Yhteystiedot

- Yliopisto/koulu ja
pääaine

- Lyhyt
kirjallinen bio (Kerro itsestäsi, intohimoistasi ja vaikutuksesta, jonka voit
saada aikaan innovaatiossa ja tuotekehityksessä)

Tai Lyhyt
videobio (2-3 minuuttia), jossa kerrot, miksi haluat osallistua kilpailuun,
millaisen ainutlaatuisen näkökulman tuot kilpailuun ja mistä osa-alueesta
(esim. markkinointi, pakkaus, hinnoittelu, ravitsemus) olet eniten
kiinnostunut.

- Tuore valokuva

Hakemusten
viimeinen jättöpäivä: 15. lokakuuta 2023.

Älä missaa tätä
tilaisuutta osallistua dynaamiseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaan kilpailuun, jonka tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja inspiroida tulevaisuuden
elintarvikeinnovaattoreita. Tule mukaan matkalle tehtaan jätteestä kaupan hyllylle!

Lisätietoja antaa
Granger T. Simmons osoitteessa Granger.Simmons@Ukipolis.fi

tai puhelimitse +358 44 773 2202.

Huomautus: Tämä
hakuilmoitus voi muuttua, ja kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä lisätietoja ja haastatteluja varten. Odotamme innolla tapaamista tulevien ruokajätteen
vähentämisen mestareidemme kanssa!

SYÖTÄVÄN HYVÄÄ COMPETITION IN ENGLISH

SEEKING PARTICIPANTS!

Syötävän Hyvää/ Still Edible-Product Development Competition

Are you a passionate and creative
student with a strong interest in product development for the food and beverage industry? Do you want to make a difference by reducing food waste and bringing
innovative food products from concept to store shelves? If so, we want YOU to be a part of our exciting new competition!

About the Competition:

" Syötävän Hyvää/ Still Edible- Product Development Competition" is a groundbreaking competition, that challenges university students from diverse cultural backgrounds to turn waste food into amazing, market-ready products. We believe that great ideas can come from anyone, anywhere, and we are searching for the next generation of food innovators to join us on this journey. This competition will be a video recorded in the style of a reality cooking show, so all participants must be okay with being recorded and interviewed.

We're Looking For:

University, College, Trade and
Professional school Students who speak Finnish, English, or both.

Passionate Food Enthusiasts-

If you have a deep love for food, a desire to reduce waste, and an interest in developing creative food products, we want to hear from you.

Innovators and Entrepreneurs-

Are you someone who dreams of making a food product from raw material and concept, to store shelves? Are you big into sustainability, eco-friendly package design?
Do you like to create brands and make sure that products have their own identity? This competition is the perfect platform for you to hone your skills.

Team Players-

You should be a strong team player, ready to collaborate with others and bring your unique
perspective to the table.

Varied Skill Sets-

We are looking
for participants with an interest in branding, product development, packaging, product placement, sales and pricing, and food science. The goal is to make Product Development teams.


What You Can Expect:

Mentorship-

Learn from
experienced professionals in the food industry who will guide you in various aspects, including product development, marketing, packaging, pricing, and
sustainability.


Exciting Challenges-

Put your
creativity and problem-solving skills to the test during this food waste reduction challenge, encompassing all aspects of product development, sales and
marketing.

Prizes and Opportunities-

Win prizes, gain experience, and potentially see your product on store shelves.


Life-Changing Experience-
This competition is not just about winning; it's about making a difference and leaving a positive impact on the world.

How to Apply:

If you are ready to be a part of
the "Syötävän Hyvää/Still Edible, Waste Food Competition," please
submit the following to Granger.Simmons@Ukipolis.fi

- Your Name

- Contact Information

- University/School and Major

- A Brief written Bio (Tell us
about yourself, your passions, and the impact that you can make on innovation
and product development)

Or

A Short Video Bio (2-3 minutes)

explaining why you want to participate, what unique perspective you bring to
the competition, and which specific aspect (e.g., marketing, packaging,
pricing, nutrition) you are most interested in.

- A Recent Photo

Application Deadline: October 15,
2023

Don't miss this opportunity to be
part of a dynamic and forward-thinking competition that aims to reduce food
waste and inspire the food innovators of tomorrow. Join us on a journey from the factory
wastebin to store shelves!

For inquiries or more information,
please contact Granger T. Simmons at Granger.Simmons@Ukipolis.fi or by
phone, +358 44 773 2202


Note: This casting call is subject
to change, and all applicants will be contacted for further details and interviews. We look forward to meeting our future food waste reduction champions!