Varsinais-Suomen ruokaketjussa kuluttajat ovat ruokatalouden keskiössä

KulTa - Kuluttajat ruokatalouden keskiössä


Hanke on päättynyt


KulTa -hanke parantaa varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja.


Tavoitteet
* synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja mikro- ja pk-elintarvikeyritysten keskuudessa kuluttajavuoropuhelua korostamalla
* synnyttää kasvua koko ruokasektorille ja tukea kasvuhalukkaita elintarvikealan yrityksiä tiedon-
välityksen keinoin
* kannustaa mikro- ja pk-elintarvikeyrityksiä hyödyntämään erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja omassa liiketoiminnassaan
* demonstroida erilaisia jakamistalouden malleja ja
jakaa niistä saatuja kokemuksia mikro- ja pk-elintarvikeyrityksille sekä koko ruokajärjestelmälle
* lisätä elintarvikealan yritysten ja kuluttajien tietoa vastuullisesta ruokajärjestelmästä
* nostaa ruoka olennaiseksi osaksi matkailua
* lisätä ruokajärjestelmän merkitystä Varsinais-Suomen alueella

Hankkeen toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin
Työpaketti 1 Vaikuttavuus ja vastuullisuusviestintä
Työpaketti 2 Innovatiiviset ruokaketjut –tulevaisuuden väylänä kuluttajille
Työpaketti 3 Digitalisaation lisääminen ruokaverkostossa
Työpaketti 4 Ruoan elämyspotentiaalin lisääminen matkailussa
Työpaketti 5 Elintarvikealan yritysten kasvun tukeminen

Hankkeen toiminta-alue Vakka-Suomessa on Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Taivassalo ja Kustavi.

Lisätietoja: Heidi Jaakkola, puh. 044 773 2212 tai
heidi.jaakkola[a]ukipolis.fi

Toteutusaika: 1.4.2018-31.12.2020
Rahoitus:
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 90 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja Varsinais-Suomen kunnat 10 %.
Koordinaattori:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Hankepartnerit:
Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida ammattiopisto ja lukio Loimaa, Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta