Ekotekoagentit Uusikaupunki ja Laitila

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Uudenkaupungin ja Laitilan ilmasto- ja kiertotaloustyötä kehitetään yhteistyössä Ekotekoagentti hankkeen avulla. Merkittävä 70 % tuki toimintaan saatiin Ympäristöministeriöltä. Valintaraati arvosti erityisesti kahden kaupungin jaettua resurssia ilmastotyön ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Ekotekotoimintaa kohdennetaan yrityksiin, kuntalaisiin, kuntien eri toimialoihin ja päättäjiin sekä oppilaitoksiin.

Yhteisen ilmasto/kiertotalous-resurssin avulla käynnistetään kaupunkien yhteinen ilmastoasioihin liittyvä koordinointityön suunnittelu. Huhtikuun loppuun 2024 kestävän hankkeen aikana tehdään erilaisia kiertotalouden kokeiluja ja kehitetään kaupunkien toimintatapoja ja käytänteitä liittyen ilmastotoimiin. Tavoitteena on, että löydetään päästöihin vaikuttavia ratkaisuja, erityisesti vähähiiliseen liikkumiseen, logistiikkaan, kiertotalouden edistämiseen ja materiaalitehokkuuteen. Nämä ovat teemoja, jotka nousivat esiin keväällä 2022 seudulla järjestetyissä työpajoissa.

Yrityksille ja julkisille organisaatioille kiertotalouden mahdollisuuksia edistetään kokeiluilla, sivuvirtojen ja hukkalämmön kartoituksilla, sekä lisäämällä kiertotalousosaamista. Hankkeen toimissa huomioidaan seudun vahvat tuotantoalat kuten autonvalmistus-, metalli-, lasi-, muoviteollisuus sekä alkutuotanto. Paikalliset jätehuolto- ja energiayhtiöt ovat yhteistyökumppaneina mukana hankkeen kokeiluissa. Yhteisiä teemoja voivat olla esim. muovin kierrätys, hukkalämpö ja erilaiset uudet digitaaliset ratkaisut.

Kuntalaisia tullaan houkuttelemaan ilmastotekoihin esimerkiksi yhteisillä laatikkoviljelyprojekteilla, ekotekohaasteita sisältäviä geokätköjä etsimällä, Ekopoli-lautapeleillä ja ekologisilla kaupunkipyörillä. Viestintää ekoteemaan liittyen parannetaan pari kertaa vuodessa ilmestyvällä HINKU-lehdellä, joka jaetaan Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin joka talouteen. Lisäksi on synnytetty seudulle oma Ekotekoagentti , joka nostaa ekotekoja tietoisuuteen.

Projektipäällikkö: Jaana Suksi, jaana.suksi@ukipolis.fi, puh. 044 773 2214

Toteutus aika: 1.11.2022 - 30.4.2024

Rahoitus: Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit