Ekotekoagentit Uusikaupunki ja Laitila

Hankkeen toiminta kehittää kaupunkien (Uusikaupunki ja Laitila) ja yritysten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Kohderyhmänä ovat
kaupunkien eri toimialat, kuntapäättäjät, yritykset, oppilaitokset sekä muut sidosryhmät ja kuntalaiset. Hankkeen idea pohjaa ekotekoagentti-toiminnan
käynnistämiseen ja kehittämiseen Laitilan ja Uudenkaupungin alueella. Yhteisen ilmasto/kiertotalous -resurssin avulla käynnistetään kaupunkien yhteinen koordinointityö.

Projektipäällikkö: Jaana Suksi, jaana.suksi@ukipolis.fi, puh. 044 773 2214

Toteutus aika: 1.9.2022 - 30.4.2024

Rahoitus: Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit