Biokaasulaskuri


Hanke on päättynyt


Kannattaisiko rakentaa biokaasulaitos?

Suunnitteletko investointia biokaasulaitokseen? Uudella biokaasulaskurilla voit netissä helposti vertailla erilaisten syötteiden vaikutusta energiantuottoon ja biokaasun eri käyttömuotojen kannattavuutta.

Biokaasulaitokset kiinnostavat maaseudun yrittäjiä varsinkin karjatiloilla. Laitoksista saatava tieto on kuitenkin ollut hajanaista ja ristiriitaista ja vaatinut tulkintaa jopa pitkään alalla työtä tehneiltä asiantuntijoilta.

– Käytännön investointihankkeissa on paljon kysymyksiä sekä investoijalle, viranomaisille että rahoittajille. Nämä kysymykset on tuotu loogisesti ja yksinkertaisesti toimivaan Biokaasulaskuriin, kertoo Biokaasulaitosinvestoinnin laskentatyökalu -hanketta koordinoinut Markku Riihimäki Ukipolis Oy:stä.

Biokaasulaskuri on tarkoitettu biokaasulaitosten alustavan kannattavuuden arviointiin. Sillä voi muun muassa vertailla erilaisten syötteiden vaikutusta energiantuottoon ja biokaasun eri käyttömuotojen kannattavuutta.

– Laskurin antamat tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia. Esimerkiksi syötteiden tuottopotentiaali ja yhteismädätyksen vaikutukset metaanin syntyyn on syytä tarkentaa ennen investointipäätöksen tekemistä. Myös investoinnin suuruus tulee varmistaa tarjouspyynnöillä, kehottaa Riihimäki.

Laskuri on helppokäyttöinen

Laskurin teknisestä toteutuksesta vastannut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n erikoistutkija Sanna Marttinen kertoo, että laskurista pyrittiin tekemään monipuolinen ja helppokäyttöinen. Tämä luonnollisesti edellytti paljon yksinkertaistuksia.

– Laskuriin karsimme laajaa laitostyypistöä sekä minimoimme toimintaympäristön muutosten vaikutuksia. Taustalla on MTT:n vuosia jatkunut tutkimus, itävaltalaisten asiantuntijoiden ja heidän keräämänsä käytännön tiedot toimivista laitoksista sekä kansainvälisten tutkimuslaitosten kirjallisuustiedot.

Suomessa on vähän biokaasulaitoksia ja ne saattavat olla hyvin yksilöllisiä. Niiden perusteella ei voida arvioida luotettavasti esimerkiksi rakennuskustannuksia. Tästä syystä laskurissa investointikustannukset arvioidaan itävaltalaisten biokaasulaitosten rakennuskustannusten perusteella, toki Suomen erityispiirteet huomioiden.

– Kun laitoksia investoidaan Suomeen tulevaisuudessa lisää, on tärkeää päivittää laskuriin lisää kotimaista dataa ja näin täsmentää laskurin soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin, sanoo Marttinen.

Biokaasulaskuri toteutettiin maaliskuussa 2012 alkaneessa, Maaseuturahaston rahoittamassa Biokaasulaitosinvestoinnin laskentatyökalu -hankkeessa. Hanke päättyi kesäkuun lopussa 2014.

Yhteistyötahot: Ukipolis Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Satafood Kehittämisyhdistys ry, MaaHal viestintä, Turun AMK Liiketalous, ICT- ja bioalat-yksikkö. Itävaltalaiset kumppanit: BOKU Universität für Bodenkultur Wien ja ARGE kompost & biogas.

Laskurin ja nettisovelluksen tekninen toteutus: erikoistutkija Sanna Marttinen, MTT ja MTT:n Tietohallintoryhmä. Hankkeen hallinnointi ja koordinointi: Markku Riihimäki, Ukipolis Oy


Laskuriin: www.Biokaasulaskuri.fi

Laskurin ohjekirjan voit ladata täältä

Pikaohje: Laskuri koostuu kahdesta tasosta: pääsivut ja muokkaussivut. Pääsivuilla laskenta tehdään käyttämällä laskurin oletusarvoja. Ainoat käyttäjältä vaadittavat tiedot ovat syötteiden määrä ja energiatuotantomuodon valinta. Muokkaussivuilla, jonne pääsee klikkaamalla -kuvakkeita, voi muuttaa oletusarvoja omiksi arvoikseen ja siten tarkentaa laskentaa. Jos omat arvot -kenttään on syötetty lukuarvo, laskuri käyttää tätä arvoa. Jos omat arvot -kenttä on tyhjä, laskuri käyttää oletusarvoa. Oletuksena laskurissa on yleisesti käytetty biokaasulaitostyyppi, jossa on jatkuvatoiminen, täyssekoitteinen pystyreaktori ja joka toimii mesofiilisenä (n. 37°C) märkäprosessina. Laskuri käyttää laskennassa oletusarvoja, jotka ovat kirjallisuuteen tai kokemukseen perustuvia keskimääräisiä arvoja. Käytännössä arvot voivat vaihdella.

Biokaasulaskuri on vielä koeajovaiheessa.
Haluamme kehittää laskuria edelleen laitostekniikan sekä kotimaisen datatiedon mukaiseksi ja siksi keräämme olemassa olevista laitoksista tietoa. Kerätty tieto ei tule esille yksilöidysti, vaan vaikuttaa ohjearvojen tarkentamisen syötteiden, laitostekniikan, käyttökustannusten sekä investointikustannusten osalta. Kiitämme saamastamme palautteesta joka koskee biokaasulaitoksia.


Palautetta voi antaa suoraan sähköpostitse info(at)ukipolis.fi