Mikroyritykset voivat saada erilaisia tukia toimintansa kehittämiseen

eu_lippu.gif

Ukipoliksen yritysneuvojat opastavat yrityksiä kehittämistoimissa ja tukiasioissa tukien hakemisesta maksamisen hakemiseen. Perusneuvonta on maksutonta.

Maaseudun mikroyrityksiä ovat kaikki Vakka-Suomen alueen toimivat alle 10 htv työllistävät yritykset. 

Tukea voi saada esim.:

  • rakennuksen hankintaan ja kunnostukseen 
  • laite- ja konehankintoihin
  • ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkaamiseen
  • markkinointiin ja tuotekehitykseen
  • kansainvälistymiseen
Lisätietoja Ulla Kallio 0440 344 345

Maaseudun yritysneuvonta  -hankkeella  (MASVA) neuvotaan aloittavia ja laajentavia  maaseudun mikroyrittäjiä. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 määrärahoista on yrityksillä mahdollisuus hakea tukea yrityksen monipuolistamiseksi, laajentamiseksi, kehittämiseksi ja käynnistämiseksi. Tukea voi hakea esim. maatalousyrityksen laajentamiseksi muuhun maatilasidonnaiseen yritystoimintaan. Yritysneuvonta opastaa näiden tukien hakemisessa. 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa sekä perustamaan uusia tuotannollisia tai palvelua tarjoavia yrityksiä. Masva-hankkeen tehtävänä on myös uusien tuotannollisten menetelmien ja tuotteiden käyttöönoton sekä kehittämisen aktivointi alueen maaseutuyrityksissä. Hankkeen kautta voidaan järjestää tutustumis- ja tiedonhankintamatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Tehtäviin kuuluu myös seutukunnan maaseutuyritysten yleinen informointi ympäristönhoitoon ja kestävään kehitykseen liittyvistä toimenpiteistä ja menetelmistä. Toiminnan tuloksena alueella järjestetään aiheisiin liittyviä seminaareja sekä koulutusta. 

Hankkeen tehtävänä on tuoda maaseutuyrityksiä ja – yrittäjiä mahdollisimman laajasti yrityspalvelujen neuvonnan piiriin, sekä auttaa heitä toiminnan kehittämisen alkuun tuottamalla siihen tarvittavaa perusneuvontaa. Silloin kun neuvonta tapahtuu asiakkaan luona, voidaan siinä toteuttaa myös pieniä hankkeita palveleva liiketoimintasuunnitelma-rungon läpikäynti sekä hakemuslomakkeiden täyttö.

Hanke rahoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeessa työskentelevät, Raimo Rantanen, Ulla Kallio.

Lisätietoja  Ulla Kallio 0440 344 345
lippu_ja_lause_pieni.jpg