Peratun kuoreen ja silakan tuotekehitys ja tuotteistaminen


Hanke on päättynyt


Hankkeessa tehdään tuotekehitystä ja tuotteistetaan pienikokoisista kaloista, esim. peratusta kuoreesta ja silakasta uusia tuotteita.

Tuotteita tehdään tunnetuksi markkinointikampanjoin ja etsitään niille markkinat jolla varmistetaan kalastajien into pyytää lajeja tehokkaasti.

Hankkeessa luodaan tuotteet ja liiketoimintamalli, jonka yritys (yritykset) voi ottaa käyttöön hankkeen päätyttyä.

Hankkeen loppuraporttiin pääsee tutustumaan täällä

Toteutusaika: 1.8.2016-31.8.2018
Rahoitus: Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto, Suomen toimintaohjelma 2014-2020 (Varsinais-Suomen Ely-keskus) 80 %
ja Uudenkaupungin kaupunki 20 %.
Koordinaattori: Ukipolis Oy