Fokuspiste
PK-, metalli- ja teollisuusyritysten FokusPiste -hanke


PK-yritysten innovaatio- ja verkostotoiminnan kehittäminen Vakka-Suomessa

Teollisuuden yritysten kehittyminen on seudullemme tärkeää

Seudullemme pk- yritysten tuotannon, tuotteiden, verkostojen ja myynnin kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeää, jotta tulevaisuudessa yritykset pysyvät kilpailukykyisinä toimijoina globaalissa kilpailutilanteessa. Uusien ideoiden ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen ja eteenpäin vieminen ovat tärkeitä elementtejä ajateltaessa yritysten tulevaisuutta. FokusPiste keskittyy ideoiden kehittämiseen, yritysten ristipölyttämiseen ja onnistuneiden verkostojen rakentamiseen.

 FokusPiste tarjoaa yrityksille;

 1.    Toimivat verkostot mahdollistavat kehittymisen;

FokusPisteessä on tarkoitus ohjata ja valmentaa yrityksiä verkostomaiseen toimintaan. - Rakennamme toimintamallin  verkostojen rakentamiseen sekä ”pilotoimme” mallia seudullamme. Etsimme halukkaita yrityksiä/ yritysryhmiä Pilotti-yrityksiksi.

 2.    Ideoista menestystä yrityksille;- ideoiden löytyminen ja kehittäminen

FokusPisteen yritykset saavat käyttöönsä ideointi- ja kehittämistyökaluja.

Uusien ideoiden hyödyntäminen, jatkojalostaminen ja eteenpäin vieminen koetaan yrityksissä tärkeäksi kehittymisen kannalta.

 3.    Asiantuntijat apuna uutta tietoa käyttöön otettaessa

Tiedot ja opit hankimme alan asiantuntijoilta. Asiantuntijatarpeen määrittelevät suuresti FokusPisteeseen mukaan lähtevät yritykset.

Kohderyhmät

Pääkohderyhminä ovat teollisuuden mikro- ja pk- yritykset ja heille palveluja tarjoavat yritykset. Maantieteellisenä alueena on Vakka-Suomi. Hyviksi havaittavat kehittämistoimet on tarkoitus viedä myös muihin pk-yrityksiin.

Yritysten arvioitu osallistumismaksu on 300 – 500 € + alv (summa tarkentuu osallistuvien yritysten määrän mukaan).

 Varmista yrityksesi mukana olo ja ilmoittaudu mukaan joulukuun aikana.

Hanke on tarkoitus toteuttaa 2012 marraskuu – 2014 kesäkuu välisenä aikana.

Projektipäällikkönä toimii Katariina Oikarainen.

                  Ukipolis Oy/ FokusPiste-hanke
                  Katariina Oikarainen
                  katariina.oikarainen@ukipolis.fi,
                  040-513 6892


fikus_tarjotin.pngfokus_tarjottimen_palveluita.png