vipina_logo.png

Vipinä - Liikunnasta hyvinvointia Vakka-Suomeen

Hanke on päättymäsä 31.3.2014. Ajankohtaista-palstalla on yhteenveto hankkeen tuloksista. Hankkeen loppuraportti on tässä linkissä. Liikuntaneuvonnan pilotoinnin kokemusten yhteenveto on tässä linkissä ja ensimmäinen liite tässä. 26.3. 2014 päivitetty liikkumislähete on tämän sivun loppupuolella.

Hyvinvointipalvelujen kysyntä ja ennaltaehkäisevän terveysliikunnan tarve on kasvanut merkittävästi Vakka-Suomen seudulla. Palvelujen ja toimintaverkoston kehittämiseen tarvitaan uusia malleja. Tätä kasvavaa tarvetta varten Vipinä-hanke kehittää liikunta- ja hyvinvointialan liiketoimintaa ja synnyttää uusia yhteistyömalleja yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Vipinän tavoitteena Vakka-Suomessa on:

  • Kehittää hyvinvointialan ja erityisesti liikunta-alan yritysten liiketoimintaa
  • Kehittää kaikkien liikunta-alan toimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja lisätä  yhteistä tiedottamista
  • Lisätä terveysliikuntaa
  • Kehittää uusia liikuntapainotteisia palvelukonsepteja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon

Vipinä tarjoaa projektiin osallistuville yrityksille liiketoiminnan kehityssuunnitelmien tekoa, koulutusta, tuoteideoiden testausta, tuotteistusta ja verkottautumista alan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Riikka Honkanen, puh. 044 7021 211

Vipinä-projekti kuuluu osana yhteishankkeeseen LIIKETTÄ!  Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen. Päijät-Hämeen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoittavat kolmen maakunnan yhteishank- keen, jota koordinoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Vipinä-projekti toteutetaan 1.9.2011–31.3.2014.

Vipinässä hyödynnetään muiden hankekumppaneiden osaamista, mm. Suomen Urheiluopistoa, Lappeenrannan yliopistoa ja Päijät-Hämeen alueen kokemuksia terveysliikuntatoiminnan malleista.

Vakka-Suomen alueella pilotoidaan syksyllä 2012 liikkumislähetteen käyttöönottoa ja liikuntaneuvonnan toimintamallia. Liikkumislähetteen työstämisessä on käytetty pohjana Päijät-Hämeen mallia.

Lataa tästä Vakka-Suomen liikkumislähete

Hankkeessa tuotettujen Vipinää-lehtien sähköiset näköisversiot ovat luettavissa täällä:

Lataa tästä Vipinää 1/2014 (ilmestyi 23.1.2014)

Lataa tästä Vipinää 2/2013 lehti  (Ilmestyi 26.9.2013)

Lataa tästä Vipinää 1/2013 -lehti

 

Yhteystiedot:

Riikka Honkanen, projektipäällikkö

puh 044 7021 211

riikka.honkanen( a )ukipolis.fi

vipuvoimaa_eu.gif

eakr_lipputunnus.jpgliiketta_logo_turkoosi_pienennetty.jpg