logo_basis.jpgBasis-hanke

Ukipolis mukana kansainvälistymisneuvonnan kehittämisessä.

Ukipolis Oy on mukana neljän maan yhteisessä BASIS-hankkeessa, jonka tavoitteena tehostaa pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottavaa kansainvälistymisneuvontaa ja parantaa kansainvälistymisneuvonnan paikallista saavutettavuutta. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean koordinoiman hankkeen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa yritysneuvojien kansainvälistymisosaamista ja seudullisten yrityspalvelukeskusten kykyä välittää perusneuvonnan ohella kansainvälistymispalveluita. Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten, virolaisten, latvialaisten ja ruotsalaisten yrityspalvelukeskusten rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteisiä palveluprosesseja sekä luodaan uusia yrityskumppanuuksia.

Central Baltic Interreg IV A -ohjelmasta osin rahoitettavaan hankkeeseen osallistuu partnereita Virosta, Latviasta, Ruotsista ja Suomesta. Yhteensä alueita on 14. Suomalaiset partnerit Ukipoliksen lisäksi ovat Turun Seudun Kehittämiskeskus, Yrityskolmio (Loimaan seutukunta), Yrityssalo ja Posintra (Porvoo). Hankkeen pääpartnerina on Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Tukipartnereina toimivat Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ja Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry.

Merkittävä osuus hankkeen toimista kohdistuu yrityksiin. Hanke tarjoaa mahdollisuutta maksuttomaan neuvontaan ja liikeyhteyspalveluun kaikkien osallistuvien maiden ja alueiden organisaatioilta, Virossa, Latviassa ja Ruotsissa.   

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Raimo Rantanen, 040 5464 100

Lisää tietoa hankkeesta löydät myös kutsusta ja yritystietolomakkeesta.

 

logo_interreg.jpg

logo_eureg.jpg