Y2 -hanke luo uudenlaisen kumppanuuteen perustuvan maakunnallisen yhteistoimintamallin. Malli palvelee aloittavia ja toimintansa innovatiivisesta kehittämisestä kiinnostuneita yrittäjiä. Hanke tarjoaa selkeän, innostavan ja tuetun polun kohti yrittäjyyttä. Uuden mallin avulla yrityspalvelutoimijoiden monialainen huippuosaaminen on kaikkien käytettävissä. Tämä tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä sekä parantaa tarjottavien palveluiden saatavuutta ja laatua. Yhteistoimintamalli jää pysyväksi osaksi maakunnallista yrityspalvelutarjontaa.

Yhteistoimintamallin luomisen lisäksi Y2-hankkeessa pilotoidaan uudenlaisia yhteisöllisiä yrittäjyyteen valmentavia työpajoja, yrittäjyyteen tähtäävien tiimien muodostamista ja maakunnallista ideapankkia.

Turun seudulla hanketta toteuttavat SparkUp-yhteisöön kuuluvat toimijat Turku Science Park Oy, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulun yrityshautomo Creve ja Boost Turku ry.

Y2:n tapahtumista ja toteutuksesta löydät tietoa Turku Science Parkin tapahtumakalenterista, syksyllä 2015 avautuvilta SparkUpin nettisivuilta sekä ehkä nopeimmin SparkUpin Facebook-sivun kautta: www.facebook.com/sparkupturku

Toteutusaika: 1.8.2015 - 30.8.2017
Rahoitus: Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) 70%
Koordinaattori: Turku Science Park Oy
Hankepartnerit: Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy, Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy/
Humanistinen ammattikorkeakoulu/ Turun TKI HUMAK (Yrityshautomo Creve) ja Boost Turku ry