Umpikassimenetelmän vaikutus
kalankasvatuksen kustannusrakenteeseen


Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja se on luettavissa ja ladattavissa täältä.


Hanke on päättynyt


Hankkeessa koostettiin ulkomaisten umpikassitekniikkaa kokeilleiden laitosten ja hankkeiden parhaita

käytäntöjä ja tekniikoita, ja sovitettiin ne kotimaisiin olosuhteisiin, hyödyntäen olemassa olevaa
infrastruktuuria ja jo tehtyjä investointeja mahdollisuuksien mukaan.

Tietoa on hankittu julkaistuista lähteistä, käyttäjäyrityksiä haastattelemalla, tekniikkaa toimittavilta yrityksiltä sekä
tarvittaessa yritysvierailuja tehden.
Sovittaminen kotimaisiin olosuhteisiin on tapahtunut hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden tietotaidon sekä ohjausryhmässä olevien kalankasvatuksen asiantuntijoiden avulla.


Hankkeen tavoite:
Tavoitteena on luoda kotimaisiin olosuhteisiin soveltuva yksityiskohtainen umpikassijärjestelmän tekninen
suunnitelma, laskea suunnitelman toteuttamisen kustannukset ja valmistella järjestelmän investointi
mahdollisimman pitkälle.
Hankkeessa vertaillaan eri toteutusmenetelmiä, esimerkiksi umpikassin koon ja lukumäärien vaihtelun suhdetta kustannuksiin.

Toteutusaika: 1.7.2019-31.12.2020
Rahoitus:
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmä sekä Uudenkaupungin kaupunki
Hallinnoija:
Ukipolis Oy

Projektipäällikkönä toimii Pia Lindberg-Lumme, Growth4Blue Consulting Ky

+358 40 356 2555
pia(at)growth4blue.fi