Umpikassimenetelmän vaikutus
kalankasvatuksen kustannusrakenteeseen


Hankkeessa koostetaan ulkomaisten umpikassitekniikkaa kokeilleiden laitosten ja hankkeiden parhaita
käytäntöjä ja tekniikoita, ja sovitetaan ne kotimaisiin olosuhteisiin, hyödyntäen olemassa olevaa
infrastruktuuria ja jo tehtyjä investointeja mahdollisuuksien mukaan.

Tietoa hankitaan julkaistuista lähteistä, käyttäjäyrityksiä haastattelemalla, tekniikkaa toimittavilta yrityksiltä sekä
tarvittaessa yritysvierailuja tehden.
Sovittaminen kotimaisiin olosuhteisiin tapahtuu hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden tietotaidon sekä ohjausryhmässä olevien kalankasvatuksen asiantuntijoiden avulla.

Tavoitteena on luoda kotimaisiin olosuhteisiin soveltuva yksityiskohtainen umpikassijärjestelmän tekninen
suunnitelma, laskea suunnitelman toteuttamisen kustannukset ja valmistella järjestelmän investointi
mahdollisimman pitkälle.
Hankkeessa vertaillaan eri toteutusmenetelmiä, esimerkiksi umpikassin koon ja lukumäärien vaihtelun suhdetta kustannuksiin.

Toteutusaika: 1.7.2019-31.12.2020
Rahoitus:
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmä sekä Uudenkaupungin kaupunki
Hallinnoija:
Ukipolis Oy

Projektipäällikkönä toimii Pia Lindberg-Lumme, Growth4Blue Consulting Ky

+358 40 356 2555
pia(at)growth4blue.fi