RaKsalla – Rakentamisen kehittäminen -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Vakka-Suomen seudun rakennusteollisuusyritysten yhteistä osaamispääomaa, sekä parantaa alueen rakennusyritysten kilpailukykyä vastaamaan suurtenkin rakennusurakoiden vaatimuksia.
Hanke luo edetessään Vakka-Suomen alueelle uutta, kestävää elinvoimaa sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantuessa.

Hanke tuottaa alueen rakennusteollisuuden tarvekartoituksiin perustuvia kehitys-, rahoitus- ja asiantuntijatilaisuuksia, sekä erilaisia infotilaisuuksia webinaareina ja työpajoina.

RaKsalla hankkeen yksi merkittävä tavoite on luoda mutkattomasti toimivia uusia yritysverkostoja sekä yritysryhmähankkeita. Hankkeen edetessä alueelle toivotaan syntyvän myös kokonaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä täysin uusia yrityksiä ja yritysryhmiä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Toni Vikama, projektipäällikkö
puh. 050 351 4550
toni.vikama@ukipolis.fi


Toiminta-alue on Vakka-Suomi ja lähialueet.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2023

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Leader Ravakka, kuntaosuudesta vastaa Uudenkaupungin kaupunki