PELME - pelloilta metsien kautta merelle - matkailun ja palveluiden kehittäminen

HANKE ON PÄÄTTYNYT

PELME -hanke tarjoaa kehittämispalveluja matkailu- ja palveluelinkeinoille. Tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämistoimiin työpajoilla, infotilaisuuksilla ja tiedottamisella.

Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia kanavia. Toimenpiteet perustuvat
yrityskyselyissä esille tulleisiin tarpeisiin sekä muutostrendeihin. Näitä ovat mm. digitalisaatio, tuotteistaminen, vastuullisuus, varautuminen, markkinointi, myynti, teemamatkailu ja yritysten yhteistyö.

Toimialahankkeen tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Hankkeen toimialueena on Vakka-Suomi, Loimaa ja Pöytyä.

Lisätietoja: Juhana Aalto, puh. 044 773 2210 tai juhana.aalto[a]ukipolis.fi

Toteutusaika: 1.4.2020 - 31.12.2022
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja hankkeen toimialueen kunnat 20 %.

Hankkeen toteuttaja: Ukipolis Oy yhdessä hankepartnereiden Loimaan kaupungin ja Pöytyän kunnan kanssa. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä
käynnissä olevien matkailu- ja palveluelinkeinojenkehittämiseen liittyvien hankkeiden ja toimialan organisaatioiden kanssa.