Matkailun selvityshanke

Hankkeella selvitetään Vakka-Suomen matkailuelinkeinon tilanne ja kehittämistarpeet. Yritysten ja eri verkostojen osalta kartoitetaan toimijat ja niiden tarpeet sekä

kokeillaan uusia toimintamuotoja ja teknologioita. Lisäksi tarkoitus on selvittää ja tuoda esille matkailun uusia toimintatapoja sekä testata niitä. Tavoitteena on, että selvityksessä syntyy käsitys yritysten kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista ottaa uusia välineitä ja toimintatapoja käyttöön.

Selvitys tehdään viiden eri teeman kautta:

1. Selvitetään matkailun kehittämistoimet ja hankkeet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
2. Selvitetään yritysten tuote- ja palvelukehityksen tilanne ja kehittämisen tarpeet.
3. Tuodaan esille uusia markkinoinnin ja myynnin välineitä sekä järjestetäännäiden testauksia. Erityisenä ainopisteenä on digitaalisten palvelujenhyödyntäminen.

4. Selvitetään yritysten yhteistyömahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja.

5. Järjestetään vastuullisen matkailun tilaisuuksia ja testataan tähän liittyviä työkaluja.

Hanke toteutetaan viitenä toimenpiteenä ja koosteena syntyy loppuraportti toimenpide-esityksineen.

Toiminta-alueena on Vakka-Suomi.
Projektipäällikkönä toimii Antti Karlin.


Toteutusaika: 10.1. - 31.8.2020
Rahoitus:
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Leader Ravakka.