Materiaalit, verkostot, teknologiat ja kokeilut teollisuuden pienten yritysten kehityksessä

Hanke on kohdistettu teollisuus- ja teollisuuteen palveluja tuottaville pk-yrityksille. Tilaisuudet ja tapahtumat ovat kaikille avoimia. MaTeKo -hanke pohjaa Teknologiaa teollisuuteen yrityskartoitukseen. Tämän hetken tilanne meri- ja autoteollisuudessa sekä niiden erittäin positiiviset näkymät tulevaisuuteen edellyttävät yrityksiltä merkittäviä kehittämistoimia, verkostoitumista ja joustavaa muuntautumiskykyä.

Kuten kartoituksessakin päähankkijat odottavat alihankkijoiltaan toimintansa kehittämistä ja tehostamista, jotta kilpailukyky säilyisi. Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on löytää potentiaalisia yrityksiä kehittämään toimintaansa joko oman organisaationsa voimin tai yritysryhminä esim. yritysryhmähankkeina.

Teknologiaa teollisuuteen kartoituskyselyn tulosten perusteella yritykset ovat nostaneet esille seuraavia tarpeita kehittämisen ja kasvun tukemiseksi: myynti- ja markkinointi, tuotteistaminen, uudet menetelmät ja teknologiat, osaava ja kehittyvä työvoima, verkostot, digitaalisuus ja uudet materiaalit. MaTeKo -hanke on tiedonvälittämishanke, joka keskittyy tuottamaan edellä luetelluista aiheista asiantuntijatilaisuuksia ja työpajoja.

Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.5.2019
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (Varsinais-Suomen Ely-keskus) 87 % ja Vakka-Suomen kunnista (Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi) 13 %
Koordinaattori: Ukipolis Oy