Logis, logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa

30.4.20Hankkeessa tuotetaan toimintamalleja valmistavan teollisuuden toimitusketjujen tehostamiseksi sähköisen tiedonsiirron ja uusimman logistisen tiedon pohjalta. Hankkeessa testataan eri menetelmin nopeita kokeiluja ja ketteriä pilotointeja valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa. Pilottikohteiden avulla voidaan löytää uusia tai hyödyntää jo olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla eri toimitusketjujen logistiikan ratkaisuiksi. Hankkeessa hyödynnetään uusinta logistiikkatietoutta ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia teollisuuden yrityksissä.

Toteutusaika: 1.4.2017 - 30.4.2019
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus 70 %, kunnat 22 % ja yritykset 8 %
Koordinaattori: Ukipolis Oy
Hankepartneri: Turun ammattikorkeakoulu