Kasvun portaat yrityksille

Tämän hankkeen kärkitavoitteena on löytää halukkaat potentiaaliset kasvuyritykset ja tukea kaikkia kiinnostuneita yrityksiä eri toimenpiteillä kasvun portailla, ajatuksella ettei kasvu ole sattumaa vaan suunniteltua.

  1. Hanke löytää ja tukee kasvuhaluisia yrityksiä.
  2. Hankkeessa kerrotaan yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksista yritysten välillä ja neuvotaan jatkotoimenpiteistä.
  3. Alueelle syntyy yritysryhmiä ja käynnistetään yritysryhmähankkeita.
  4. Hankkeessa yrityskohtaamisia viedään verkostotasolle
  5. Hankkeessa pyritään vinkkipalvelun kehittämiseen esim. Seutu Ypp (seudulliset yrityspalveluiden kokoontuminen 1 krt/kk) verkoston kautta kasvuyritysten
    löytämiseksi.

Hanke toimii tiedon välittäjänä eri tuki- ja rahoitusvaihtoehdoissa.
Lisäksi tavoitteena on hyödyntää yhteistyökumppaneiden kasvuyrityskokemuksia ja
hyviä käytäntöjä.

Toimenpiteiksi olemme rakentaneet Kasvun portaat-mallin. Kasvun portaiden avulla yritykset pystyvät hallitummin ja suunnitelmallisesti laatimaan kasvun strategian itselleen.

Toteutusaika: 4.7.2016 - 31.8.2018
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (Satakunnan Ely-keskus) ja Leader Ravakka ry 100 %
Koordinaattori: Ukipolis Oy