Kestävä sikatuotanto agrisymbioosien kautta

Hankkeessa selvitetään suuren mittakaavan sianlihatuotannon mahdollisuuksia toimia nykyistä kestävämmällä tavalla huomioiden energiaomavaraisuus, ravinteiden kierrätys, ympäristövaikutusten minimoiminen sekä maan rakenteen parantaminen esim. viljelykiertoja ja kehittynyttä lannankäsittelyä hyödyntäen.

Toteutusaika: 15.6.2016 – 31.3.2019
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 80%,
yritysrahoitus 20%
Koordinaattori: Ukipolis Oy
Hankepartnerit: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus

Hankkeen sivut www.agrisymbioosi.fi

Sikatalouden lietteenkäsittelyn teknologiavertailu

Taulukosta löydät monipuolista tietoa ja analyysiä eri jatkokäsittelytoimien tarpeista, kustannuksista, tuotetuista jakeista sekä eri käsittelytapojen erityisvaatimuksista.

Tekijät: projektipäällikkö Teija Paavola/Ukipolis Oy, tutkija Suvi Lehtoranta/SYKE, erikoistutkija Sari Luostarinen/Luke, erikoistutkija Juha Grönroos/SYKE