Kaikki irti kalasta

EU investoi kestävään kalatalouteen

kala_logo.png

eu_lippu_pieni.jpg

Kaikki irti kalasta –hanke  1.1.2014 -  31.3.2015

”Kaikki irti kalasta” -hankkeen tavoitteena on erilaisten kalatuotteiden pitemmälle jalostamisen edistäminen Vakka-Suomen alueella. Kehitettävissä tuotteissa pääpaino on kalan mahdollisimman tarkalla hyötykäytöllä, ja myös vähempiarvoisten kalalajien hyödyntämisellä. Hankkeen tarkoitus on luoda verkosto, joka synnyttää uutta yritystoimintaa tai laajentaa olemassa olevaa.

Keskusteluissa on noussut esille tarve ja halukkuus lähteä nostamaan kalatuotteiden jalostusastetta pitemmälle Vakka-Suomen alueella.
Tuotteista, joiden kehittämiseen alueella on herännyt kiinnostusta/tarvetta, mainittakoon mm. kalamassasta jalostetut tuotteet, kalaliemi, mäti ja kalannahkatuotteet.

Alueella on halu myös kehittää tuotteita niin että pidemmälle jalostetusta raaka-aineesta hyötyy koko kalaketju, ja sitä kautta mahdollisesti lähitulevaisuuden uhkakuvaa kalastuselinkeinon vähenemisestä alueella saataisiin lievennettyä houkuttelemalla uusia, nuoria kalastajia töihin.

Hankkeen tavoitteena onkin aktivoida kalatalouselinkeinon erilaisia toimijoita yhdessä luomaan uusia tuotteita, joissa pääpaino on koko kalan hyötykäytöllä. Törmäyttämällä erilaisia toimijoita syntyy uudenlaista yhteistyötä ja uudenlaisia ideoita ja toimintamalleja.

Hankkeen tuloksena alueen toimijoiden yhteistyö lisääntyy, syntyy uusia verkostoja ja uutta elinkeinotoimintaa sekä uusia työpaikkoja alueelle. Myös toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuudet paranevat.

Koko kala hyödynnetään mahdollisimman pitkälle elintarvikkeena ja sivuvirroille syntyy uusia käyttömahdollisuuksia (perkuutähteet kalaliemen raaka-aineeksi, nahat parkittavaksi ja jatkokäyttöön). Myös muut kuin elintarviketuotteet kuuluvat hankkeen selvitystyön piiriin, esim. kalan nahkojen hyödyntäminen käyttöesineissä vähentäisi jätteen määrää.

Hankkeen rahoituksesta 90% tulee Euroopan kalatalousrahastosta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Heidi Jaakkola, puh. 044 773 2212, heidi.jaakkola@ukipolis.fi

Hanke päättyi 31.3.2015, loppuraportti hankkeesta löytyy täältä

Hankkeessa järjestettyjen tilaisuuksien materiaali löytyy täältä