Tieto palveluksi ja tuotannoksi

Tieto palveluksi ja tuotannoksi on EAKR -rahoitteinen kehittämishanke, jonka kohderyhmänä ovat seutukunnassa toimivat yritykset. Hanke keskittyy alueen kärkialojen: metalli-, kulkuneuvo-, ympäristöystävälliset energiaratkaisut, energiateknologiaan liittyvät koneet ja laitteet sekä elintarvikealan kehittämiseen.  Uusia avauksia etsitään myös hyvinvointialan kehittämisestä.  Toiminnalla tavoitellaan kilpailukyvyn paranemista ja työpaikkojen lisäämistä ja säilyttämistä.

Hankkeen kesto on 15.04.2010 - 31.12.2012. Hankkeen vastuuhenkilönä on kehittämisjohtaja Raimo Rantanen.Hänen vastuualueeseen kuuluvat mm. seudullinen ennakointityö, koulutuksen tarvetiedot, suunnittelu ja organisointi sekä korkeakouluyhteistyö.

Yhteystiedot:

Raimo Rantanen 040 546 4100

Palveluliiketoiminnan kehittäminen.

AMITEC tarttui asiakkaan käyttöasteeseen ja kehitti TEKESIN Serve hankkeen avulla toimintojaan tulevaisuuteen. Lue lisää AMITEC:n kehityskaaresta.

 

 

vipuvoimaaeu_rgb.jpg

eakr.jpg