Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa

Lähiruoan maakunnallinen tiedonvälityshanke, joka tukee toimialan ja siinä toimivien yritysten kehittymistä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin tiivistämällä lähiruokasektorin yhteistyötä sekä verkostoimalla alan yrityksiä, hankkeita ja toimijoita keskenään aktiivisen tiedonvälityksen avulla.

Tavoitteet

  • Rakentaa Varsinais-Suomesta lähiruoan mallimaakunta, jossa lähiruokaverkosto tekee saumatonta yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi.
  • Lisätä lähiruokasektorilla toimivien yritysten määrää ja kasvattaa jo alalla toimivien lähiruokayritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Toimenpiteet

  • Opastaa ja tiedottaa uusista liiketoimintamalleista, trendeistä, yhteistyömahdollisuuksista sekä elintarvikelainsäädännöstä.
  • Kannustaa alalle uutta yrittäjyyttä erilaisten tilaisuuksien, kampanjoiden sekä oppilaitosyhteistyön avulla.
  • Lisätä koko lähiruokaketjun toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä markkinoiden tuntemista, aina elintarvikealan yrittäjästä kauppaan, ammattikeittiöön (julkinen ruokapalvelu, yksityinen HoReCa –sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset), elintarvikevalvontaan ja lopulliseen kuluttajaan.

Kohderyhmä

Alkutuottajat, elintarvikkeiden jalostusta suunnittelevat toimijat, elintarvikkeita jalostavat yritykset, elintarvikkeiden vähittäiskauppa, ammattikeittiöt (julkinen ruokapalvelu, yksityinen HoReCa –sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset), elintarvikevalvonta ja muut ruokaketjun sidosryhmät (mm. kunnat, kuluttajat).

Hankkeen toiminta-alueeseen Vakka-Suomessa kuuluu Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Pyhäranta ja Kustavi

Vakka-Suomessa hanketoteuttaja on Ukipolis Oy, jossa projektipäällikkönä toimii 1.12.2015 alkaen 50 % työajalla Heidi Jaakkola.


Toteutusaika: 1.9.2015-31.03.2018
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 90 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus)
ja Varsinais-Suomen kunnat 10 %.
Koordinaattori: Turun yliopiston Brahea-keskus
Hankepartnerit: Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Lounais-Suomen ammattiopisto Novida Loimaan yksikkö ja Paraisten kaupunki