Peratun kuoreen ja silakan tuotekehitys ja tuotteistaminen

Hankkeessa tehdään tuotekehitystä ja tuotteistetaan pienikokoisista kaloista, esim. peratusta kuoreesta ja silakasta uusia tuotteita.

Tuotteita tehdään tunnetuksi markkinointikampanjoin ja etsitään niille markkinat jolla varmistetaan kalastajien into pyytää lajeja tehokkaasti.

Hankkeessa luodaan tuotteet ja liiketoimintamalli, jonka yritys (yritykset) voi ottaa käyttöön hankkeen päätyttyä.

Hankkeen perustelut ja kohderyhmä:

Kuoretta on tähän asti kalastettu lähinnä idän markkinoille ja se onkin suomalaiselle kuluttajalle ruokakalana melko vieras tuote. Nyt kun Venäjän markkinat ovat kiinni, tavoite on löytää kuoreelle käyttäjiä kotimaasta. Samalla konseptilla haetaan uusia markkinoita myös silakalle.

Tuotteistuksella ja kartoittamalla hankkeen toimesta olemassa olevat sekä uudet mahdolliset markkinat, saadaan myös kalastajille varmempi luottamus tuotteen kysyntään, ja sitä kautta varmuutta saaliin
talteenottoon.

Hankkeen kohderyhmänä ovat elinkeinokalatalouden harjoittajat ja elintarvikkeita jalostavat ja hyödyntävät yritykset ammattikeittiöstä vähittäiskauppaan.

Tavoitteet ja tulokset:

Hankkeen tuloksena luodaan kuoreelle ja rysäkalastetulle silakalle houkutteleva imago jonka avulla saadaan ensin ammattikeittiöt kiinnostumaan tuotteen käytöstä, ja sitä kautta myös kuluttajat ja vähittäiskauppa kiinnostumaan tuotteesta.
Kalastajille saadaan varmuutta lajien pyytämisen kannattavuudesta etsimällä niille valmiit markkinat.

Luodaan kalansaaliille lisäarvoa tuotteistamalla se.

Saadaan aikaan uusi tuote, valmis toimintamalli uudelle liiketoiminnalle ja laskelmat sen kannattavuudesta.

Toteutusaika: 1.8.2016-31.8.2018
Rahoitus: Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto, Suomen toimintaohjelma 2014-2020 (Varsinais-Suomen Ely-keskus) 80 %
ja Uudenkaupungin kaupunki 20 %.
Koordinaattori: Ukipolis Oy